pama

pama

Asiakaslehti, Max’s Energy

Max's energy asiakaslehti

Asiakaslehti, Max’s Energy Toteutimme Max’s Energyn, eli LVI- sähkö- kylmä- ja kaivonporausalan toimijan asiakaslehden syksyllä 2022. Lehti on 20 s., painotyö. Tehty Kirjoittavat Generalistit Oy:n graafikkona. 

Taide, luonto ja terveys -seminaariesite

Seminaariesite, Taide, luonto ja terveys -seminaari Yhdistävä Lääketiede ry:n ”Taide, luonto ja terveys” -seminaarisesitteen taitto, 2021.Esite on 6 s., sähköinen julkaisu. Kirjoittavat Generalistit Oy.

Futures Of Food Industry -raportin taitto

Futures of Food Industry 2040 -raportti Futures Platformin ”Futures of Food Industry” -raportin taitto, 2022. Raportti on 72 s., myytävä verkkojulkaisu. Tehty Kirjoittavat Generalistit Oy:n graafikkona.